ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi Feltételek szabályozzák a Konzulens.com és a Megrendelő között létrejövő üzleti kapcsolat kereteit. A weboldalunk használatával, avagy a tőlünk való vásárlással -a kapott ajánlat elfogadásával, előleg, megbízási díj befizetésével- automatikusan elfogadásra kerül a cégünk által kínált, és a következőben bemutatott feltételsor. 

I. Fogalmak definíciója

Feltételek - a jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő, jogviszony és kapcsolat kereteit meghatározó rendszer és azon belül található követelmények, jogosultságok

Megrendelés - a Konzulens.com által kibocsátott termékek, szolgáltatásokkal kapcsolatos, végleges megállapodás, kondícióinak betartása mindkét fél részéről kötelező

Ajánlat - előzetes, ármegállapítás egy adott munkára, amely egyik fél részéről sem jelent semmilyen kötelezettséget

Határidő - amely időpont meghatározásra kerül a megrendelés elkészülésével kapcsolatban

Részhatáridő - előzetesen egyeztetett időpont, amelyre kívánt terjedelmű részanyag elkészülését biztosítjuk, arányos a megbízási díj befizetése mellett

Megrendelő - a Konzulens.com ügyfele, akinek személyes adatait a a cég szigorúan bizalmasan kezeli a kapcsolat létrejöttétől kezdve

Partnerek - azok a szakemberek, konzulensek, és írók, akik a Konzulens.com-on keresztül a megrendelő részére elkészítik a kívánt munkát

Ügyfélszolgálat - az ügyfélszolgálat közvetíti a munkát és a megbízási díjakat, illetve feladata a megrendelők és a partnerek között létrejövő kapcsolatfelvétel, és a kommunikáció elősegítése, valamint a szolgáltatással kapcsolatos teljes körű tájékoztatás. Megrendelés esetén a munka elkészültének időtartamára Konzulens.com a partner és a megrendelő között közvetlen- email-es- kapcsolatot is biztosít.

Plágium -más szerző munkájának szó szerinti alkalmazása, a forrás megjelölése nélkül.

Oldal = 1 oldal minden esetben 1800 karaktert jelent szóközökkel

II. Árak és fizetés

A Konzulens.com az elkészült munkát közvetíti a partnerek és a megrendelők között, abban az esetben, amennyiben a teljes megbízási díj megérkezett a Konzulens.com-hoz.

Minden fizetés banki átutalással történik, készpénzes fizetésre nincs lehetőség.

A munkával kapcsolatos megrendelés esetén előleg fizetésére van lehetőség, amely alap esetben teljes megbízási díj 30%-a.

A Konzulens.com olyan arányban közvetít részletet az elkészült anyagból, amilyen hányad befizetése már megtörtént. - A részanyag közvetítése előzetes megbeszélés alapján történik.

A Konzulens.com a megbízási díjat egyénileg kalkulálja, de alap esetben mérvadónak számít a dokumentum terjedelme. Egy oldal 1800 karakternek felel meg szóközökkel. Amennyiben a megrendelőnek nincs speciális kérése a formai követelményekkel kapcsolatban, a partnerek a dokumentumot Times New Roman 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel készítik el.

A banki átutalást követően az előleg vagy megbízási díj megérkezését írásban is visszaigazoljuk, illetve számla kerül kiállításra a megrendelő részére.

III. A szolgáltatás és dokumentumok kézbesítése

A dokumentumok kézbesítése minden esetben elektronikusan történik, teljes körű plágiumszűrést követően.

A Konzulens.com ügyfélszolgálatával a kapcsolattartás telefonon és e-mail-en keresztül lehetséges, az anonimitás biztosítása érdekében személyes találkozásra sem a partnerekkel, sem az ügyfélszolgálattal nincs lehetőség.

IV. Szerzői jogok és felhasználási irányelvek

Minden átadott munka, dokumentum szerzői joga a Konzulens.com tulajdonát képezi.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt munkát sajátjaként nem használhatja fel, valamint kijelenti, hogy tudatában van az ezzel kapcsolatos kockázatoknak, lehetséges kimeneteleknek.

V. Lemondás, utólagos javítás

Mivel minden munka/dokumentum egyedileg készül el, így a megrendelt munkát lemondani, visszamondani a megrendelést követően nem lehet.

Amennyiben az elkészült munkával arányos megbízási díj nem érkezik meg a Konzulens.com-hoz, abban az esetben a követelést behajtó cégnek adjuk át.

A munka utólagos javítására ingyenesen abban az esetben van lehetőség, amennyiben ezt a megrendelő a teljes munka átadásától számított 30 napon belül jelzi. A javítás hatékonyságának érdekében ajánlott a javítást a konzulensi értékelés alapján igényelni.

Javítási kérelem esetén, az írónak minden esetben minimum 5 munkanap áll rendelkezésre a javított dokumentum elkészítésére. A megjelölt időintervallumon belül az írót a javításra kötelezni nem lehet.

A dokumentum díjmentes javítására összesen 2 alkalommal van lehetőség, ez után a javítás díját a javítási igény alapján, egyedileg határozzuk meg.

VI. Garancia és kártalanítás

A Konzulens.com 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállal, amennyiben az átadott munka teljes terjedelmének 50%-át meghaladó plágiumot tartalmaz, és ezt a megrendelő bizonyítani is tudja plágiumszoftver eredményének bemutatásával. 

A pénzvisszafizetési garancia abban az esetben válik esedékessé, ha a plágium a Konzulens.com hibájából nem kerül javításra a leadási határidőig. 

Amennyiben az átadott munka az előre meghatározott formai illetve tartalmi követelményeknek nem felel meg, javításokat követően sem, abban az esetben a Konzulens.com-tól igényelni lehet a befizetett megbízási díj egy részének, vagy egészének a visszafizetését, azonban erre a cég garanciát nem vállal.

A Konzulens.com az átadott munkák nyomán leadott anyagokra kapott érdemjegyekkel kapcsolatban garanciát nem vállal.

A Konzulens.com-ot minden esetben csak a megbízási díj összegével azonos felelősség terheli, az egyéb, a megrendelő számára esetlegesen keletkező kárért semmilyen felelősséget nem vállal.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az előbbiekben ismertetett garanciális feltételek teljesítéséhez minden esetben részletes belső vizsgálatot folytatunk le a projekt összes releváns tényezőjét tekintve. A körülmények minden esetben egyediek, ezért a garanciális feltételeket, azok életbelépését, mértékét, formáját befolyásolhatják.

A belső vizsgálat elindításának feltétele a megrendelő  garanciális feltétel alapját képező probléma tényszerűen elfogadható, objektív, hivatalos bizonyító erejű dokumentumának bemutatása a Konzulens.com részére. 

Garanciális feltétel érvényesítésére legfeljebb a dolgozat leadását követő 1 hónapig van lehetőség. 

VII. Feltételek elfogadása

A megbízási díj befizetése, vagy előleg küldése jelzi a megrendelés létrejöttét.

A feltételek automatikus elfogadásra kerülnek a megrendelő részéről, amikor a hivatalos ajánlattételt követően befizeti a megbízási díjat, vagy annak előlegét..