en-Bevezetés, absztrakt, összefoglalás és rezümé - Mi a különbség, mit tartalmazzon?

01/10/2022

Mikor először meghallod/olvasod ezeket a fogalmakat, jogosan merül fel benned a kérdés, hogy pontosan mit is jelentenek, illetve mi a különbség közöttük. Hiszen valójában mindegyik egyfajta összefoglalóját, kivonatát jelenti a dolgozatod tartalmának. Akkor mégis mi a különbség, és mikor melyiket kell használni?  

 Bevezetés

A dolgozat tartalmi részének első vagy nulladik fejezete, amelyben megindoklod a témaválasztásodat, leírod, hogy miért aktuális a téma és hogyan kapcsolódik a tanulmányaidhoz. Ezt követően a dolgozatod célját és a problémafelvetésedet szükséges érthetően felvázolni. Ezen kívül megjelenhet még módszertani áttekintés, így például, amennyiben készítettél, milyen saját kutatást végeztél, kik voltak a kutatásod alanyai, milyen módszerrel dolgoztál. Azt is leírhatod, hogy honnan vetted az ötletet, tehát volt-e megelőző tanulmány, vagy kutatás, illetve bemutathatod a legnagyobb hangsúlyt kapott irodalmat vagy elméleti módszert, amellyel dolgoztál. Ez az egész nem lehet több egy, másfél oldalnál - de szerencsésebb, ha megmaradsz egy oldal terjedelmen belül, ha csak a konzulensed máshogyan nem rendelkezik, vagy a formai követelményekben más van megadva. 

Absztrakt

Az absztrakt vagy magyarul: kivonat - követelménytől függően- többféle is lehet. Szerepelhet a dolgozat Bevezetése és Tartalomjegyzéke között 0,5 oldalnyi terjedelmű összefoglaló anyag, vagy a dolgozat végén, a Mellékletek előtt és az Irodalomjegyzék után szereplő, terjedelmét tekintve 1-1,5 oldal szöveg. Mindkét esetben előfordulhat, hogy angol, vagy más releváns tanulmányokban szereplő idegen nyelven is kérik. Az absztrakt egy nagyon tömör összefoglaló, mely a legfontosabb eredményekre és a módszertanra fókuszál. Az összefoglalással közös pontja, hogy megjelenik benne a dolgozati témaválasztás motivációja is, de egy sokkal eredmény-orientáltabb írásnak minősül. Az absztraktban ugyanis gyakorlatilag minden kapott, legfontosabb eredményt megjelenítünk, így egy olyan értékelésre is alkalmas, amely egymással hasonlítja össze különböző tanulmányok eredményeit, anélkül, hogy ahhoz a teljes anyagot át kellene tanulmányozni.

Összefoglaló

Az összefoglaló, vagy összefoglalás, a dolgozat Eredmények-következtetések fejezete után, az Irodalomjegyzék előtt következik. Terjedelme a legtöbbször 1-1,5 oldal. Az absztrakthoz és a bevezetéshez hasonlóan megjeleníti a témaválasztás motivációját, aktualitását, összefoglalja a dolgozat szekunder, illetve primer kutatásai által kapott eredményeket, valamint kiegészül a saját tapasztalatok, értékelés összefoglalt megszövegezésével is. Utóbbi már megjelenik a Következtetések fejezetben is, csak bővebben kifejtve. Szintén fontos egy pár mondatban - érdemes valamilyen keretes szerkezetet bezárnia a Bevezetés fejezettel- összefoglalni, hogy mi a dolgozat célja, milyen problémákat dolgozunk fel a kutatások által. 

Rezümé

Rezümének nevezzük az olyan kiegészítő, összefoglaló, 1-3 oldal terjedelmű, tagolt dokumentumot, amely tartalmazza a dolgozatunk választott címét, a legfontosabb kulcsszavakat, illetve egy összefoglaló szöveget. A kulcsszavakból általában 5-8-at adjunk meg, a dolgozat szempontjából legrelevánsabb szavakat, logikai, előfordulási-gyakorisági sorrendben. A rezümé szövege hasonló, mint az absztrakté, tartalmazza a dolgozat szerkezetét, egymásból következő mondatok, logikai sorrend leírásának formájában.

Minden összefoglaló jellegű írás esetében fontos, hogy a szöveg ne essen szét, legyen fókusza, és koncentráljon a lényegre. A szöveg legyen folytonos, a mondatok tükrözzék a szerkezeti egységet és a gondolatiságot egyaránt.